Tomasz Mikołajczyk TECHNICZNA OBSŁUGA ROLNICTWA
Drabiny paszowe z rur

Wygrodzenia stołu paszowego z rur

Aby pasza mogła być efektywnie wykorzystywana przez krowy tzw. stół paszowy musi zostać odpowiednio przystosowany do jej pobierania. Stół paszowy wykonany z rur jest najtańszym rozwiązaniem. Bardzo istotną kwestią tego rozwiązania jest wysokość na jakiej są zamontowane rury poziome. Zbyt niskie ich położenie może powodować ucisk na kręgi szyjne krów. Wtedy należy dokonać regulacji rury na właściwą pozycję.