Tomasz Mikołajczyk TECHNICZNA OBSŁUGA ROLNICTWA
Ruszta betonowe

Ruszta betonowe

Zastosowanie rusztów betonowych przy budowaniu nowych jak i modernizowanych budynków inwentarskich systematycznie wzrasta. Rolnicy zaczęli dostrzegać zalety tego systemu przede wszystkim ze względu na minimalizację nakładów pracy związanych z usuwaniem odchodów zwierzęcych. Technologia wykorzystująca ruszta betonowe w hodowli trzody chlewnej, krów mlecznych jak i bydła opasowego zapewnia lepszą higienę zwierząt w szczególności ich czystość  jak i lepszą higienę całego budynku. Ruszta betonowe ograniczają kontakt zwierząt z odchodami. Wykorzystanie rusztów betonowych ogranicza nakłady finansowe związane ze zbieraniem ściółki, jej przechowywaniem oraz usuwaniem z budynków inwentarskich.  Technologia wykorzystania rusztów betonowych zapewnia lepszą optymalizację budynku pod względem ilości zwierząt, które mogą w nim przebywać. W przypadku rusztów betonowych dla bydła zróżnicowana oferta pod względem szerokości powierzchni stąpania oraz szczelin zapewnia możliwość ich odpowiedniego wykorzystania dla różnego rodzaju zwierząt takich jak krowy mleczne, jałówki oraz cielęta.